Αντικειμενο του εργου

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων συνδέεται στενά με την αντιμετώπιση του άγχους και των χρόνιων ασθενειών που συχνά συνυπάρχουν με τη γήρανση. Το Έργο προτείνει τη δημιουργία ενός αυτό-προσαρμοζόμενου συστήματος παρακολούθησης της υγείας και ευεξίας των ηλικιωμένων. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί φορητούς αισθητήρες για να καταγράψει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του χρήστη. Επιπλέον, θα αξιοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα με στόχο να κατανοήσει την κατάσταση και τις ανάγκες του χρήστη χρησιμοποιώντας μη παρεμβατικούς τρόπους αλληλεπίδρασης και δίνοντας έμφαση στον τομέα της φυσικής αλληλεπίδρασης μέσω φωνής (αυτόματη αναγνώριση φωνής) αλλά και στην επεξεργασία του ηχητικού σήματος (αναγνώριση παθολογικών καταστάσεων μέσω ήχου). Στόχος είναι να μπορούμε να καταλάβουμε μέσω ενός συνδυασμού ήχου και δεδομένων από τους αισθητήρες την κατάσταση από άποψη υγείας του χρήστη. Με βάση αυτήν την πληροφορία, το σύστημα θα παρουσιάζει στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη έναν τρισδιάστατο εικονικό χαρακτήρα ο οποίος θα τον βοηθά σε καθημερινές του δραστηριότητες. Επιπλέον θα του δίνει εξατομικευμένες συμβουλές που θα τον βοηθήσουν να αυτό-διαχειριστεί τη νόσο του.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι στους ηλικιωμένους μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλές νόσοι, το σύστημα θα δίνει την δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να καθορίσει τις παραμέτρους που θα παρακολουθεί για τον κάθε ασθενή και ταυτόχρονα να καθορίσει βασικές οδηγίες που το σύστημα θα πρέπει να παράγει σε κάθε περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο αποδεσμεύουμε το σύστημα από την ανάγκη λήψης αποφάσεων για την υγεία του ασθενή και επιπλέον δίνουμε μεγαλύτερη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης, καθώς εν δυνάμει μπορεί να είναι σε θέση να παρακολουθήσει περισσότερες παθήσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικονομικό προϊόν το οποίο θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει σε πολύ χαμηλό κόστος το οποίο να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Το σύστημα θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα αξιολογηθεί με την συμμετοχή των ηλικιωμένων σε μια σαφώς καθορισμένη σχεδιαστική προσέγγιση, ακολουθώντας τις αρχές τις ανθρωποκεντρικής σχεδίασης. Σε αυτό το πλαίσιο οι χρήστες θα συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις του έργου και στην τελική του αξιολόγηση.

Αναμένεται ότι με το τέλος του Έργου η Σύμπραξη, με χρόνια εμπειρία στον χώρο θα είναι σε θέση να προσφέρει ένα πρωτοποριακό προϊόν στην αγορά με μικρό σχετικά κόστος. Συγκριτικό πλεονέκτημα του συστήματος αυτού σε σχέση με αντίστοιχα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό είναι η παρακολούθηση ενός μεγαλύτερου εύρους παραγόντων αλλά και η μηδενική απαίτηση από άποψη εξοικείωσης με τεχνολογία από την πλευρά των χρηστών. Επιπλέον η χρήση τεχνολογιών που είναι ευρέως εμπορικά διαθέσιμες αποδεσμεύει την σύμπραξη από την ανάγκη αναζήτησης βιομηχανικού εταίρου για την μαζική παραγωγή του υλικού και καθιστά δυνατή την άμεση εμπορική του αξιοποίηση.