Τελικοι χρηστες

Κύριοι χρήστες

Ως κύριοι χρήστες του συστήματος θεωρούνται οι ηλικιωμένοι που χρήζουν παρακολούθησης της υγείας τους. Η υποδομή παρακολούθησης των ηλικιωμένων θα λάβει την μορφή ενός δικτύου αισθητήρων, φορητών συσκευών, μικροφώνων και άλλων μέσων, με στόχο την αξιόπιστη λήψη μετρήσεων και πληροφορίας και ταυτόχρονα να μπορούν να φοριούνται από τους χρήστες χωρίς να επιβαρύνουν την κινητικότητα, ανεξαρτησία και ποιότητα ζωής. Οι κύριοι χρήστες επίσης θα διαθέτουν μια κινητή συσκευή που θα τους επιτρέπει μέσω καινοτόμου διεπαφής χρήσης να επωφελούνται των δυνατοτήτων της εφαρμογής MyHealthWatcher.

Η συμμετοχή των κύριων χρηστών στο σχεδιασμό του συστήματος και των σεναρίων χρήσης θα είναι καθοριστική, καθώς το έργο θα χρησιμοποιήσει ανθρωποκεντρική σχεδίαση. Στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση, όλες οι ομάδες τελικών χρηστών θα συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις του Έργου μαζί με εκπροσώπους των κύριων ωφελούμενων (Ηλικιωμένοι, Ιατρικό προσωπικό, Επαγγελματίες του κλάδου βοήθειας στο σπίτι). Η ακολουθούμενη μεθοδολογία και η προσέγγιση της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης θα ενισχυθούν περαιτέρω με στόχο την συμμετοχή των ανωτέρω στη σχεδίαση και τη συν-ανάπτυξη όλων των αποτελεσμάτων του έργου.

Δευτερεύοντες χρήστες

Οι δευτερεύοντες χρήστες του έργου είναι το ιατρικό προσωπικό, καθώς και οι επαγγελματίες του κλάδου βοήθειας στο σπίτι. Οι χρήστες αυτοί συμμετέχουν στο έργο ως εξής:

  1. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (όπως και οι κύριοι χρήστες) θα συμμετέχουν στη σχεδίαση του συστήματος, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή απαιτήσεων, τον καθορισμό της αναμενόμενης λειτουργίας με βάση σενάρια χρήσης και την (επαναληπτική) αξιολόγηση των διάφορων λειτουργιών.
  2. Οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ειδική εφαρμογή που θα έχει τη δυνατότητα να διασυνδέεται με το κινητό τηλέφωνο του ασθενή μέσω Bluetooth και να αρχικοποιεί το σύστημα παρακολούθησης. Οι ιατροί θα έχουν μεγάλη ποικιλία από παραμέτρους που θα μπορούν να τροποποιήσουν για να ρυθμίσουν τον τρόπο παρακολούθησης των ασθενών με βάση το ιστορικό τους και τις παθήσεις τους. Όλα τα συστήματα θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών.
  3. Οι επαγγελματίες υγείας και κλάδου βοήθειας στο σπίτι θα αξιολογήσουν στο τελικό στάδιο του έργου την ευχρηστία του συστήματος, καθώς και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το κατά πόσον οι χρήστες του συστήματος είναι σε θέση να διατηρήσουν  για όσο το δυνατόν περισσότερο την ποιότητα ζωής και το κατά πόσον το σύστημα τους καθιστά ικανούς  να αυτό-διαχειριστούν την νόσο τους. Επιπλέον για το εξειδικευμένο προσωπικό στόχος είναι η αξιολόγηση  των δυνατότητων του συστήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις τους αλλά και η προσαρμοστικότητα και ευχρηστία του στις ανάγκες διαφορετικών ειδικοτήτων.