Συνεργατες

FORTH Ινστιτούτο Πληροφορικής λογότυποΊδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Aποτελείται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα και η έδρα του και η Κεντρική του Διεύθυνση βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης . Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό. Το ΙΤΕ έχει να επιδείξει άριστες επιστημονικές επιδόσεις, καθώς και μια σημαντική κοινωνική και οικονομική προσφορά, σε επίπεδο που το καθιστούν ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα διεθνώς. 

 Από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ) έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Το ΙΤΕ-ΙΠ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης του παραγόμενου έργου, το ΙΤΕ-ΙΠ έχει προχωρήσει, από το Δεκέμβριο του 2008, στην πιστοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008. 


OpenIT λογότυποOpenIT

Η OpenIT είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Καθώς η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών επηρεάζει σε ολοένα και σημαντικότερο βαθμό την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, η OpenIT μπορεί και προσφέρει δημιουργικές, πρακτικές και εύχρηστες λύσεις. Η άρτια κατάρτιση των στελεχών σε συνδυασμό με την διεισδυτική ικανότητα ανάλυσης δίνουν τα εχέγγυα στους πελάτες για τεχνολογικές λύσεις με ουσία και προοπτική. Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά Android και iOS, η ανάπτυξη εφαρμογών στα social media και η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης. Παράλληλα, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως το fastphotos.gr, openkiosk.eu, openichnos.com, newsapp.gr και hotelapps.gr, αποδεικνύει την στόχευση της εταιρίας σε απευθείας παροχή λύσεων στο ευρύ κοινό. Τέλος, η συμμετοχή της εταιρείας και των στελεχών της σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στα πλαίσια του Horizon2020 και των προσκλήσεων της ΓΓΕΤ παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων, ως παράγωγα της έρευνας και καινοτομίας που εφαρμόζεται καθημερινά σε αυτά.